Veřejné projednání návrhu změny č. 3 ÚPSÚ Sedlec, dne 22.3. 2017Vážení občané,

Zastupitelé obce Sedlec vás zvou na veřejné projednání návrhu změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Sedlec, s odborným výkladem, které se koná dne 22.3. 2017 od 19.30 hodin ve FOKUSu, Jůnův statek, Sedlec čp. 9, učebna v 1. patře. Oznámení a veřejnou vyhlášku naleznete též na úřední desce www.sedlec-pha.cz a ve vývěsce na budově OÚ Sedlec..

Veřejná vyhláška.pdf

Oznámení.pdf

 


sedlec_footer.png