Akce.cz


Večery s rodinnými konstelacemi - cyklus seminářů

Místo
Jordana Jovkova 3427, Modřany, 14300 Praha
Datum konání

Co jsou to rodinné konstelace? Taková neviditelná energetická linie, která není vidět běžným zrakem, ale přes pocity, nebo emoce, které se v nás náhle nečekaně vynoří (někdo, něco vyvolá) můžeme tuto neviditelnou linii vnímat velmi silně. Něco schovávat, tajit, tutlat nám jen bere energii, vitalitu a odpojuje nás to od naší skutečné síly, darů a schopností. Po vymetení se někdy nestačíme divit, co vše jsme v sobě nevědomě dusily, může tam být cokoli, ale určitě tam nemusí jen strašit (jak se někdy mylně domníváme) od potlačené radosti až po slzičky hlavně vše co je lidské a opravdové. Data konání: 19.11.2020 – Já a zdraví – vztah k tělu 10.12. – Já a peníze – vztah k hojnosti 22.1.2021 – Já a vztahy – vztah k matce a otci (k mužské a ženské energii) 18.2.2021 – Já a pocit viny. Neseme si vinu za naše předky ? Vstupné: 360,- Kč jednotlivý večer/ 1.300,- Kč celý cyklus Nutná rezervace místa: jara@kc12.cz, tel: 778 482 787. www.kc12.cz Koná se v KC12, J.Jovkova 20, Praha 4.

Více

Hermann Hesse

Místo
28. října 548, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
Datum konání

V díle tohoto autora se hrdinové snaží navzdory překážkám a utrpení poznat svůj osud a pochopit svět, ve kterém žijí. Cílem je, aby naplnili svůj úkol na této zemi a inspirovali ostatní. Na přednášce nahlédneme společně do knih tohoto nositele Nobelovy ceny za literaturu.

Více

Síla pozitivního myšlení

Místo
28. října 548, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
Datum konání

Myšlenky jsou součástí našeho okolí jako vzduch, který dýcháme. Nejsou pouze v naší hlavě a mají skutečnou moc vše ovlivňovat. Princip pozitivního myšlení se dnes používá v mnoha oblastech života: od zdraví po výchovu dětí i marketing. Jak ale zavést pozitivní změny do našeho života? Stačí říci každý den několik pozitivních slov?

Více

Labyrint v psychologii a mytologii

Místo
28. října 548, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
Datum konání

Labyrint je starý symbol, který můžeme najít u starověkých civilizací od Mayů po antické Řecko nebo také ve středověkých katedrálách. Jeho význam se ale časem posunul. Zatímco dnes jej vnímáme spíše jako bludiště, z něhož je zapotřebí najít cestu ven, původně byl symbolem poznání sebe sama a nalezení vlastního středu.

Více
sedlec_footer.png