Důležité kontakty

 

  • Kontaktní údaje pro předávání adresných či anonymních poznatků k výrobě nebo distribuci drog.

Telefonní linka: 974 861 717
E-mail: drogam.stop@seznam.cz

 
  • Ministerstva a úřady

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - www.msmt.cz
Ministerstvo spravedlnosti - www.justice.cz
Ministerstvo vnitra - www.mvcr.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj - www.mmr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu - www.mpo.cz
Ministerstvo životního prostředí - www.env.cz
Ministerstvo financí - www.mfcr.cz
Ministerstvo zemědělství - www.mze.cz
Veřejná správa - www.mesta.obce.cz
Vláda České republiky - www.vlada.cz

 

  • Telefónica O2 - hlášení poruch

Centum péče o zákazníka:  ....................................................800 123 456
Technická podpora:  ...............................................................800 184 084

Zlená linka nemovitostí: ..........................................................800 298 297
- informace a řešení smluvních podmínek nájemní smlouvy
- požadavek na zpřístupnění pronajatých prostor
- požadavek na součinnost při stavebních úpravách

Bezpečnostní dohled: .............................................................800 130 027
- nahlášení havarijního stavu v nemovitosti
- nahlášení škodní události

ČEZ
Zákaznická linka: ......................................................................840 840 840
Hlášení poruch: ......................................................................   840 850 860

  • Krizové situace

Řešení krizových situací - postupy a kontakty SEDLEC
Stálá služba krizový štáb Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

 

·         Záchranná stanice pro handicapované živočichy

Pátek u Poděbrad

290 01 Poděbrady

tel.: 603 864 822

www.zachranazivocichu.cz

sedlec_footer.png