image

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Iniciativa obce (a ostatních členů KORIDORU D8, z. s.) proti navýšení hlukových limitů

Iniciativa obce (a ostatních členů KORIDORU D8, z. s.) proti navýšení hlukových limitůVážení spoluobčané,

dnešního dne se konala důležitá schůzka členů spolku KORIDOR D8, z. s., jehož je naše obec aktivním účastníkem. Na programu dnešního jednání bylo zejména ochrana obyvatel ve spolku sdružených obcí proti hluku (v našem případě zejména těch obyvatel, kteří jsou dotčeni hlukem z provozu dálnice D8).

V této souvislosti si dovoluji uvést, že naše vláda bohužel v tichosti (a bez předchozí diskuse s odborníky a samosprávami - jak to bývá v obdobných případech zcela standardní) v prosinci 2022 schválila nařízení vlády č. 433/2022 Sb., kterým se mění NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Tato novela, která již dne 1.1.2023 vstoupila v platnost (a má být účinná od 1. 7. 2023) by fakticky znamenala podstatné rozvolnění (resp. navýšení) stávajících hlukových limitů u dopravních staveb.

S přihlédnutím k faktu, že zejména ŘSD, avšak i další veřejní investoři realizují protihluková opatření pouze tam, kde jsou prokazatelně překračována stávající hlukové limity (což musí být vždy potvrzeno i měřením hluku), nově (díky podstatnému rozvolnění těchto limitů, které naše vláda již schválila a které pouze zatím nevešly v účinnost) by tyto investory nic nenutilo protihluková opatření realizovat. Za této situace bychom se tak jen stěží někdy dočkali vybudování protihlukových opatření u dálnice D8.

To je však zcela v rozporu s dosavadními snahami vedení naší obce, jakož i některých ostatních obcí.

Proto jsem dnes (spolu s dalšími zástupci ve spolku sdružených obcí) za naši obec podepsal otevřený dopis předsedovi vlády prof. Fialovi, v němž je požadováno, aby byla účinnost předmětného (již bohužel platného avšak zatím ještě nikoliv účinného) nařízení vlády odložena, aby mohlo být dané nařízení buď zásadně změněno a přepracováno anebo zcela zrušeno.

Pro bližší vysvětlení dané problematiky viz následující dokumenty:

 

V dokonalé úctě a s pozdravem,

Mgr. Luboš Kuklík

starosta