Územní plán sídelního útvaru Sedlec - Změna č. 1 (r. 2005)

Schválena dne 25. 5. 2005. Doplněk č. 1 VYHLÁŠKY o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru SEDLEC ze dne 11. 11. 1998 ze dne 25. 5. 2005 nabyl účinnosti dne 13. 6. 2005

Pořizovatel: Obecní úřad Sedlec                                                                                            Zpracovatel: Ing. arch. Ladislav Komrska  - projektové a inženýrské práce, Mladenovova 234/9, Praha 4, IČO: 10194894

Registrační list

Doplněk č. 1 VYHLÁŠKY o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru SEDLEC ze dne 11. 11. 1998

 

Textová část

Výkresová část 

 

 

sedlec_footer.png