image

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky, směrnice, řády

Č. předpisu

Název

Datum schválení Datum platnosti Datum účinnosti

-----

Jednací řád OZ Sedlec

17.02. 2003

17.02. 2003

05. 03. 2003

 Sm. 01/2012

O inventarizaci majetku a závazků

24.05. 2012

24.05. 2012

02. 05. 2012

Sm.  02/2012 

Odpisový plán

 24.05. 2012

24.05. 2012 

 02. 05. 2012 

 Sm. 03/2012

Reálná hodnota majetku určeného k prodeji

17.10. 2012 

17.10. 2012 

10. 11. 2012

Sm 3/2003

O provádění pokladních operací s penězi v hotovosti

07.06. 2003

07.06. 2003

23. 06. 2003

Sm 01/2005

Kontrolní řád

30.11. 2005

30.11. 2005

23. 11. 2005

OZV2/2007

O znaku a vlajce obce Sedlec a jejich užívání

27.7. 2007

27.7. 2007

12. 08. 2007

OZV 2/2011

Požární řád obce-akt 09/2018

23.12.2011

23.12.2011

07. 12. 2011

Sm 01/2022

Směrnice obce Sedlec č. 01/2022 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

28.12.2022

29.12.2022

         29.12.2022

Nař 2/2009

Nařízení č. 2/2009, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic

29.12 2009

29.12. 2009

        14. 01. 2010

Nař 1/2009

Nařízení č. 1/2009, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

29.12. 2009

29.12. 2009

        14. 01. 2010

Sm 01/2010

Směrnice obce Sedlec č. 01/2010 o provádění a o kontrole hospodářských dispozic a o oběhu a archivaci účetních dokladů u Obecního úřadu v Sedleci

17.03. 2010

01.04. 2010

        14. 04. 2010

OZV 2/2010 O zrušení obecně závazné vyhlášky 22.12.   2010 19.12.   2010 17. 01. 2011
 OZV 2/2013 Kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Sedlec

 18.09. 2013

 18.09.2013  06. 10. 2013 
 OZV 3/2019 Obecně závazná vyhláška č. 03/2019, o nočním klidu 06.06.2019  07.06.2019  23. 06. 2019 
Sm. 02/2010 Směrnice obce Sedlec č. 02/2013 pro časové rozlišení  22.12.2010  23.12.2010 08. 01. 2011
Dodatek č.1 ke Sm. 01/2010  DODATEK Sm. č. 01/2010  22.12.2010 23.12.2010 08. 01. 2011

Sm. 01/2014

Směrnice č. 1/2014 o schvalování účetních závěrek obce

09.04.2014   09.04.2014        25. 04. 2014 

OZV 2/2015 

 OZV č. 2/2015 o nakladání s odpady

  4.3.2015

 4.3.2015 

       20. 03. 2015

OZV 3/2021 

OZV č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

13.12.2021

13.12.2021

 

       01. 01. 2022    

Veřejná
vyhláška
 Schválení změny č. 3 ÚPSÚ Sedlec  6.12.2017  7.12.2017        22. 12. 2017

Sm 1/2018

Směrnice pro práci s osobními údaji 24.5.2018 24.5.2018        24. 05. 2018

OZV 4/2019

OZV č. 4/2019 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí 17. 07. 2019 18. 07. 2019        01. 01. 2020

OZV 5/2019

OZV č. 5/2019 o místním poplatku ze psů 19. 12. 2019 20. 12. 2019 05. 01. 2020
OZV 02/2021 OZV č. 02/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 15. 04. 2021 15. 04. 2021 30. 04. 2021
OZV 1/2021 OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 30. 03. 2021 30. 03. 2021 01. 05. 2021
         

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací