Technická infrastruktura

 

Realizace v zástavbě

Poznámka                                            

Vodovod

Ano, 90%

Vystavěn v letech 1997- 2004

Splašková kanalizace a ČOV

Ano, 90%

Vystavěno v letech 1997-2005

Dešťová kanalizace

Ano, 80%

Vystavěna v roce 1960
Částečná rekonstrukce a rozšíření v roce 2005
Elektrofikace NN kabelové rozvody (400V)

Ano, 100%

Zemní rozvod
Vystavěno 1998
Veřejné osvětlení

Ano, 100%

Zemní rozvod
Vystavěno v roce 1998
Plynofikace

Ano, 100%

Zahájena a ukončena v létě 2006
Telekomunikační rozvody

Ano, 100%

Zemní rozvod s výjimkou domovních přípojek
     
     


MOBISYS

Eztraty.cz

eztraty-80.png

Kontakty a úřední hodiny

Obecní úřad Sedlec
Sedlec 60
250 65 pošta Líbeznice

Tel/Fax: +420 284 891 376
email: podatelna@sedlec-pha.cz

Čísla účtu:

Komerční banka:                      24320201/0100

Česká národní banka:                  94-919201/0710

ID datové schránky: 9icar3p

Úřední hodiny:
každou středu 18:30 - 20:00

sedlec_footer.png