Aktuality


VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU

Vážení spoluočané,

Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od 14 hodin dne 12.3.2020 na dobu 30 dnů. 

Obecné informace

Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.

Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu.

V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.

Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních soborů a složek IZS.

Konkrétní opatření budou doplněna v návaznosti na další usnesení vlády.

sb030-20-AK.pdfJízdní řád autobusu 373 platné od 14. března 2020 do odvolání

linka 373.pdf

Vážení spoluobčané,

s ohledem na nastalou situaci dojde od soboty 14. března k zavedení prázdninového provozu na všech linkách v systému Pražské integrované dopravy. Jízdní řády  jsou shodné s omezením, které platilo během vánočních prázdnin. Platnost těchto jízdních řádů je do odvolání. Jízdní řády linek 473, 657, 658 a 958 jsou beze změny.Opatření České pošty v souvislosti s koronavirem

Dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru.docxMimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

7_Mimoradne_opatreni_-_uzavreni_zakladnich,_strednich_a_vysokych_skol_od_11._3._2020.pdfDoporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie

Doporuceni_MZ.pdfInformace NMV k mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirem

priloha_761630280_1_MZDr - zákaz.pdfDoporučení kraje v souvislosti s šířením koronaviru (COVID - 19)

Příloha bez názvu_ 00005.pdfOznámení občanům - poplatky za sběr, odvoz a likvidaci komunálního odpadu rok 2020

Poplatky za komunální odpad 2020.docxInformativní rozbor pitné vody

AKCE 750_2019_radon a uran - leták190930.pdfBEZPEČNOSTNÍ DESATERO CHRAŇTE DOMOV I SEBE

Bezpečnostní desatero.pdf
MOBISYS

Eztraty.cz

eztraty-80.png

Kontakty a úřední hodiny

Obecní úřad Sedlec
Sedlec 60
250 65 pošta Líbeznice

Tel/Fax: +420 284 891 376
email: podatelna@sedlec-pha.cz

Čísla účtu:

Komerční banka:                      24320201/0100

Česká národní banka:                  94-919201/0710

ID datové schránky: 9icar3p

Úřední hodiny:
každou středu 18:30 - 20:00

sedlec_footer.png